Teknisk/praktisk

TEKNISK UTSTYR: Til foredrag har jeg med meg egen PC (Mac) med nødvendige overganger til projektor i lokalet (HDMI eller VGA). Jeg pleier også å ta med egen projektor som back-up. Jeg har god stemme som bærer godt, men er det lydanlegg i lokalet setter jeg pris på mikrofon eller «mygg». Lerret går jeg ut fra at det er i lokalet (men tar med hvis ønskelig).

BØKER: Hvis foredraget er om et tema fra en av mine bøker, tar jeg gjerne med noen eksemplarer slik at tilhørerne kan se på disse og evt. kjøpe til gunstig foredrags-pris. Jeg tar Vipps og har med kortleser.

MARKEDSFØRING: Skal du markedsføre foredraget på foreningens/arrangørens nettsider, Facebook-sider, plakater eller i andre trykte medier, bruk gjerne tekster og bilder fra disse nettsidene. Ønsker du tilsendt egne bilder til dette bruk, ta kontakt så fikser vi det! Er arrangementet åpent for ALLE, er jeg gjerne behjelpelig med å legge ut informasjon på mine egne nettsider og andre nettsider som kan passe for målgruppa.

PRIS: Honorar for oppdraget avtales i hvert tilfelle. Jeg bruker Norsk Forfattersenters satser som utgangspunkt > SE HER

FAKTURA: Jeg tar med faktura for oppdraget, eller sender den pr. e-post til ønsket adresse. Husk å oppgi evt. ressursnr, rekvisisjonsnr eller annet fakturaen må merkes med. Jeg kan også sende fakturaen i EHF-fomat (som bl.a. Oslo kommune ønsker).

LOKALER: Jeg har kontakter med forskjellige utleiere (særlig i Oslo øst/Østmarka) og bidrar gjerne med tips til hvor samlingen deres kan holdes. Lokalene tar fra 12 til 300 personer.