Bilder

Even forteller om vannhjulet ved Mønevann. Foto: Tore Fahlstrøm
Omvisning i gamle-delen av Losby gods, august 2020. (Foto: Ann Kristin Devik)

Guidet tur med elever fra Skullerud skole og lærer Stefanie Reinhart, juni 2014.

Foredrag om Østmarka på “Hyggetreff” i Bøler kirke, april 2019. (Foto: Ole Johan Larsen)

Åpent foredrag om byoriginaler på Sandbakken i 2014.

Guidet historisk tur til Sarabråten august 2014. Foto: Steinar Saghaug

Foredrag om Byoriginaler på Lovisenberg sykehus (Folkeakademiet Cathinka) i 2016.

Foredrag om Østmarka for Ski historielag på Sandbakken.

Foredrag om Østmarka for Oslo selskab, 2016. Foto: Hans Petter Aas

Presentasjon av Sarabråten-boka på Rustadsaga høsten 2016. Foto: Steinar Saghaug.

Guidet tur til Sarabråten og Nøklevann i forbindelse med Spillet om Sarabråten, høsten 2015. Foto: Steinar Saghaug.

Presentasjon av boka “Mystikk og overtro i Oslomarka” på Trollvannstua høsten 2017. Foto: Steinar Saghaug.

Uteforedrag ved Ulsrudvann/Folkehjelphytta høsten 2017. Foto: Espen Rellsmo.

Samling i forbindelse med gjenåpningen av “Korketrekeren” mellom Ulsrudvann og Sarabråten, februar 2017. Foto: Steinar Saghaug.

Foredrag om Sarabråten på Nordre Skøyen hovedgård, høsten 2015. Foto: Steinar Saghaug.

Informasjon om Sarabråtens historie – i ruinene etter den store dragestilvillaen – våren 2014.

Foredrag om Østmarka på DNTs jubileumsarrangement våren 2018

Annonsering av foredrag på Abildsø sykehjem, høsten 2018.