Bilder

Eldredagen, 1. oktober, på Langerud sykehjem med foredrag om Østmarka. 2020. (Foto: Ina Vangen, Langerud Sykehjem)
Foredrag på Skullerudstua for Østmarka Venner 2019. (Foto: Steinar Saghaug)
Even forteller om vannhjulet ved Mønevann. Foto: Tore Fahlstrøm
Omvisning i gamle-delen av Losby gods, august 2020. (Foto: Ann Kristin Devik)
Foredrag om Sigurd Senje på Skullerudstua i 2019. (Foto: Steinar Saghaug)

Guidet tur med elever fra Skullerud skole og lærer Stefanie Reinhart, juni 2014.


Foredrag om Østmarka på «Hyggetreff» i Bøler kirke, april 2019. (Foto: Ole Johan Larsen)


Åpent foredrag om byoriginaler på Sandbakken i 2014.


Guidet historisk tur til Sarabråten august 2014. Foto: Steinar Saghaug


Foredrag om Byoriginaler på Lovisenberg sykehus (Folkeakademiet Cathinka) i 2016.


Foredrag om Østmarka for Ski historielag på Sandbakken.


Foredrag om Østmarka for Oslo selskab, 2016. Foto: Hans Petter Aas


Presentasjon av Sarabråten-boka på Rustadsaga høsten 2016. Foto: Steinar Saghaug.


Guidet tur til Sarabråten og Nøklevann i forbindelse med Spillet om Sarabråten, høsten 2015. Foto: Steinar Saghaug.


Presentasjon av boka «Mystikk og overtro i Oslomarka» på Trollvannstua høsten 2017. Foto: Steinar Saghaug.


Uteforedrag ved Ulsrudvann/Folkehjelphytta høsten 2017. Foto: Espen Rellsmo.


Samling i forbindelse med gjenåpningen av «Korketrekeren» mellom Ulsrudvann og Sarabråten, februar 2017. Foto: Steinar Saghaug.


Foredrag om Sarabråten på Nordre Skøyen hovedgård, høsten 2015. Foto: Steinar Saghaug.


Informasjon om Sarabråtens historie – i ruinene etter den store dragestilvillaen – våren 2014.


Foredrag om Østmarka på DNTs jubileumsarrangement våren 2018


Annonsering av foredrag på Abildsø sykehjem, høsten 2018.

Bøler bibliotek høsten 2019. Foredrag om Sigurd Senje, 100 år. (Foto: Steinar Saghaug)
Foredrag om marka-eneboere på Mariholtet i 2016. (Foto: Steinar Saghaug)
Foredrag om Sarabråten i Bøler kirke, konfirmantsalen, høsten 2021. (Foto: Steinar Saghaug)
Lansering av ny Østmarka-bok på Skullerudstua, november 2022. (Foto: Irene Asphaug)
Foredrag for Mortensrud pensjonistforening i menighetssalen i Mortensrud kirke, mars 2024. Tema: Østmarka. Bildet på skjermen viser Langbråten før det store huset ble revet og plassen dekket av søppel på Grønmo. (Foto: Sara Pihl)
Guidet tur på St. Hansaften 2013. Her ved Tømmerholen like sør for Sandbakken.
Foredrag om byoriginaler på Nordberghjemmet, februar 2024. (På skjermen «Sving-deg», Karl Rognstad)
Guidet tur til Kjerringhøgda under OOFs friluftskonferansen våren 2024. (Foto: Steinar Saghaug)
Foredrag og guidet tur i nærområdet på Sandbakken i forbindelse med offisiell åpning av Østmarka Nasjonalpark 25. mai 2024. (Foto: Espen Bratlie)