Heftye spor i Oslo og Oslomarka (foredrag)

Maleri av Thomas Heftye som idag henger i kulturhuset Sentralen som tidligere var lokalene til Oslo Sparebank (Christiania Sparebank). Maleriet er laget av Asta Nørregaard i 1884.