Heftye spor i Oslo og Oslomarka (foredrag)

Passer for: Historielag og andre by-historisk interesserte grupperinger med tilknytning til friluftsliv, Oslomarka og/eller Oslo by.

Lengde: Ca 45 minutter – kan forlenges.

Skreddersys etter hvor jeg holder foredraget slik at det blir størst vekt på tilhørernes nærområde.

Omtale av foredraget som gjerne kan brukes i markedsføringen. Teksten kan fritt redigeres og evt. kortes ned:

Heftye spor i Oslo og Oslomarka
Konsul og forretningsmann Thomas J. Heftye var for 150 år siden en av Christianias rikeste menn. Han hadde en stor eiendom ved Skillebekk, der Thomas Heftyes gate går i dag, han eide store skogområder rundt Frognerseteren hvor han fikk bygget huset som fortsatt blir kalt Heftye-villaen og ikke minst hadde han Sarabråten i Østmarka hvor han inviterte kongelige, kunstnere, samfunnstopper og andre av datidens kjendiser.
Sporene etter den allsidige forretningsmannen, som også stiftet Turistforeningen, finnes over hele byen. Foredragsholder Even Saugstad tar oss med, gjennom bilder, fakta og anekdoter, til aktiviteter og steder knyttet til Thomas Heftye og hans familie. I den velstående slektens historie finnes blant annet hjem for ugifte kvinner av den dannede stand, en sykkelfabrikk, barnehjem, handelsvirksomhet, giverglede og en klatreruter i Jotunheimen. Spor fører også til New Zealand og til Antarktis!
Foredragsholderen har skrevet boka «Sarabråten – godset i skogen».

Annet aktuelt foredrag: Sarabråten – godset i skogen > HER

Maleri av Thomas Heftye som idag henger i kulturhuset Sentralen som tidligere var lokalene til Oslo Sparebank (Christiania Sparebank). Maleriet er laget av Asta Nørregaard i 1884.