Folk og røvere i Østmarka (foredrag)

Eneboeren Albert Næs (1884 – 1948) fotografert foran hytta si ved Eggemosen i Østmarka.